ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletข้อมูลการเดินทาง
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2555
dot
bulletปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา2555
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนธันวาคม
dot
ข้อมูลการท่องเที่ยว
dot
bulletไหว้พระ 9 วัดอำนาจเจริญ
bulletบัญชีแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ
bulletข้อมูลการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
bulletร้านอาหารแนะนำ
bulletที่พัก/โรงแรม
bulletโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว
bulletฮีตสิบสอง
bulletเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวอำนาจเจริญ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยว
dot
ข้อมูลการกีฬา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์กีฬา
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
bulletสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดอำนาจเจริญ
bulletหออัครศิลปิน
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletTITV
bulletอนุสาร อสท.
bulletข่าวสารโฮมสเตย์
bulletศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
bulletชิตสกนธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์
dot
มุมดาวน์โหลด
dot
bulletเกมส์
bulletวีดีโอท่องเที่ยวไทย
bulletเพลง
bulletเว็บบอร์ด
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletบริการยื่นแบบเสียภาษี


พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหมราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

    จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 อำนาจเจริญแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบแต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชมทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติที่สวยงามและหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่น่าซื้อเป็นของใช้ ของฝาก จังหวัดอำนาจเจริญประกอบด้วย 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอลืออำนาจ
น้ำมันข้าวหอมมะลิ

จากเมล็ดข้าวคุณภาพ..สู่น้ำมันข้าวบริสุทธิ์..น้ำมันข้าวหอมมะลิธรรมชาติบริสุทธิ์พิเศษ (EXTRA VIRGIN THAI HOMMALI RICE OIL)

 

More...
ข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนาจเจริญicon

ของดีของอำนาจเจริญอีกสิ่งหนึ่งก็คือ ข้าวหอมมะลิ การปลูกข้าวเป็นอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัด ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญถือว่ามีคุณภาพดีอยู่ในอันดับต้นๆ   

  เมืองข้าวหอมโอชา ถิ่นเสมาพันปี

More...
ใบเสมาพันปีicon

ใบเสมาพันปี เป็นสัญญลักษณ์ประจำจังหวัด ซึ่งมีอยู่มากมายกระจายทั่วไปในจังหวัดอำนาจเจริญ มีอายุมากกว่า 1,000 ปี 

More...
สินค้า OTOP จังหวัดอำนาจเจริญicon

จังหวัดอำนาจเจริญ มีสินค้า OTOP มากมาย นักท่องเที่ยวสามารถซื้อเป็นของฝากของขวัญได้

More...


พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองicon

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอำนาจเจริญ และมีพระมงคลมิ่งเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง

More...

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองicon

พระใหญ่คู่เมือง ลือเลื่องถ้ำแสงเพชร รสดเด็ดเนื้อแห้ง แหล่งเกษตรกรรม อ่างเก็บน้ำงามตา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม งามล้ำประเพณ

More...

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชานุมานicon

ชายแดนแห่งเดียว ป่าเขียวแสนสวย งามห้วยแก่งหิน แผ่นดินน่าอยู่ ชมหมู่ภูไท ท่องไป...ชานุมาน

More...

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหัวตะพานicon

พระศรีเจริญองค์ศักดิ์สิทธิ์ ผ้าลายขิดเลอเลิศ แหล่งกำเนิดนักปราชญ์ มรดกชาติป่าดงใหญ่ งามวิไลหนองสามขา เมืองแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

More...

ประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2556icon

ประเพณีการแข่งขันเรือยาว 2 ฝั่งโขง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระว่างวันที่ 7-9  ตุลาคม 2554 ณ แม่น้ำโขง หน้าเทศบาลตำบลตำบลชานุมาน

More...
ประเพณีบุญคูนลาน ประจำป่ี 2556icon

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานประเพณีบุญคูนลานอย่างยิ่งใหญ่ เน้นกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแห่งข้าวแบบพื้นบ้านอีสาน ที่สมบูรณ์แบบ และชูให้เป็นงานเทศกาลประจำปีที่สำคัญของจังหวัด  แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารและเกษตรกร  จึงได้จัดให้มีงานประเพณีบุญคูนลาน หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเสร็จเป็นประจำทุกปี    บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า งานประเพณีบุญคูนลาน ประจำปี  ๒๕๕๖  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๔-๒๗  มกราคม   ๒๕๕๖     บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจในปีนี้   ในงานจัดให้มีพิธีสู่ขวัญข้าว  พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ  การประกวดพานบายศรี ๕ และ ๗ ชั้น การประกวดผลิตภัณฑ์จากข้าว  การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  การแสดงวิถีชีวิตชุมชน โดยสร้างบ้านขนาดเล็ก จำนวน  ๘  หลัง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๘  แห่งโดยแต่ละหลังจะมีการแสดงวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน อาทิ การแสดงหมอลำพื้นบ้าน  การทำข้าวหมาก  ข้าวปุ้น  ข้าวโป่ง  ข้าวหลาม ข้าวต้มมัด เป็นต้น 

      นายเกิด  ร่มเย็น ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนั้น   ในวันที่ ๒๔-๒๗  มกราคม  ๒๕๕๖   จัดให้มีการทำบุญตักบาตร  ทำบุญเลี้ยงพระ  การประกวดขันหมากเบ็ง  การแข่งขันนวดข้าว ฟัดข้าว หาบข้าว  การประกวดร้องเพลง การประกวดขับร้องสรภัญญะ  การแข่งขันสะนูว่าว  และการแข่งขันส้มตำลีลา  ส่วนตอนกลางคืน การแสดงหมอลำคณะ รุ่งสยามบันเทิงศิลป์  และหมอลำระเบียบวาทะศิลป์  

      การจัดงานประเพณีบุญคูนลาน สืบสานตำนานข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ เป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวอำนาจเจริญ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ข้าวหอมมะลิและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เที่ยวงานประเพณีบุญคูนลาน สืบสานตำนานข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ในวันที่  ๒๔-๒๗  มกราคม  ๒๕๕๖ อย่างพร้อมเพียงกัน

More...รับสมัครการแข่งขันก่ีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (PM CUP ) ประจำปี ๒๕๕๖ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญicon

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ    เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน  (PM  CUP)ประจำปี  ๒๕๕๖  คัดเลือกตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ  ในระหว่างวันที่   ๑- ๓๑  ธันวาคม   ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.          ณ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ   และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน  ในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ติดต่อประสานงานโดย  นายปัญญา  ระภาเพศ  โทร  085-4580725 / โทรสาร  045-451152

                                          นายวิเชียร  บัวเงิน  โทร  086-7236064 / โทรสาร  045-451152

 

More...

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี ๒๕๕๕icon

ขอเชิญเที่ยวงานพระมงคลมิ่งเมือง  ประจำปี  ๒๕๕๕  ณ  พุทธอุทธยานพระมงคงมิ่งเมือง  ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  ระหว่างวันที่  ๑-๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   "เที่ยวงานพระใหญ่  ได้บุญตลอดปี  เที่ยวฟรีตลอดงาน" 

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร/โทรสาร 0 4545 1152